Ďakujeme
Ďakujeme

Milí priatelia, drahá rodina,

nekonečne Vám ďakujeme, že aj vďaka Vám bol náš veľký deň nezabudnuteľným okamihom, na ktorý budeme radi a ešte veľmi dlho spomínať. Ďakujeme Vám všetkým za podporu, blahoželania, darčeky a modlitby. Tešíme sa, že ste nás podporili svojou prítomnosťou.

S radosťou v srdci, V&M